Interesting Articles

Storytelling วิธีการเล่าเรื่องให้โดนใจ ทั้งที่รู้ว่า Tie in


Content marketing ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าผู้ที่เข้ามาชม จะเชื่อในสิ่งที่แบรนด์ต้องการสื่อสารหรือไม่ และคล้อยตามจนเกิดการซื้อ / บอกต่อ อันเป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดของการสื่อสารหรือไม่

อย่างแรกที่สุด คงต้องเริ่มจากความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคก่อน ว่าต้องการได้รับ content ประเภทไหน ในมุมมองของใคร

สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วนั้น Content ที่ต้องการรับข้อมูลคงไม่พ้นจากการค้นหา keywords ประเภทการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ยอดนิยม พาเที่ยว พากิน พาช้อป

ยิ่งถ้าเขียนในมุมมองของ blogger ที่ post เรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยบ่อยๆ แล้ว ตัว content เองก็น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

อย่างที่สองคือจำนวนผู้ชม content ซึ่ง website จีนชั้นนำ จะมีจำนวนการอ่านปรากฏให้ผู้ชมสามารถเห็นด้วย ยิ่งมีจำนวนที่เยอะ ก็ยิ่งเกิดความเชื่อมั่นสูง

ประการหลังสุด คือความเกี่ยวข้องกับสินค้า หากเนื้อเรื่องไปทางเดียวกับสินค้าแล้ว ยิ่งผลักให้ตัวสินค้าเองมีความโดดเด่น เป็นพระเอกของเรื่องในท้ายที่สุด

ผู้ประกอบการใดที่สนใจ โปรดติดต่อ 02-438-2724