Interesting Articles

บริหาร weibo อย่างไร ให้ engage กับผู้ใช้งานชาวจีน

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยที่นอกจากจะมี facebook, Instagram ไว้ใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภคชาวไทยและประเทศต่างๆ แล้ว  หลายแบรนด์ก็เริ่มมีการจดทะเบียน account ใน weibo แล้ว

สำหรับ weibo แล้ว นอกจากจะเป็นช่องทาง social เพื่อรับและแชร์ข่าวสารจากเพื่อน เพจ ที่ติดตามอยู่ ยังนิยมใช้ในการ search ข้อมูลอีกด้วย

โดยรูปแบบการ search นั้น ในกรณีที่มี demand ในการ search ขึ้นมาก ระบบของทาง weibo ก็จะ create เป็น hashtag page ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้มากขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น hashtag คำว่า #泰国必买#  (สินค้าที่ต้องซื้อในไทย) มีผู้เข้าชมมากกว่า 21 ล้านครั้ง  หรือคำว่า #泰国美食# (อาหารอร่อยในไทย) ซึ่งมีผู้เข้าชมมากกว่า 18 ล้านครั้ง

การ create content บน weibo โดยการใช้การ hashtag ที่ได้รับความนิยมและเกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จึงเป็นหนึ่งใน tactics สำคัญ ในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคม social ในประเทศจีน