Interesting Articles

Entertainmerce เมื่อ e-commerce ผนวกกับ entertainment คือเรื่องที่เสพได้จากบริการ live streaming

จากกระแสความนิยมในการใช้บริการ live streaming ของผู้บริโภคชาวจีนที่มีมากถึง 425 ล้านคน ในปี 2018 หรือเกือบ 50% ของผู้ใช้บริการ internet ทั้งหมดในประเทศจีน

จึงเกิดอาชีพใหม่ยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ในการเป็น live stream host หรือ “Zhubo”

Zhubo แต่ะคนก็การมีการเพิ่มทักษะด้าน entertainment เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง community ของ followers ของตนเอง ทั้งการร้องเพลง การเต้น ทักษะในการทำอาหารหรือเบเกอรี่ เป็นต้น

Model ในการสร้าง community หรือ follower based ขึ้นมาเพื่อการขายสินค้าทันที โดยจะมี link ไปที่ Taobao marketplace ยอดนิยม

ในขณะที่ผู้ซื้อสินค้าเองก็ต้องการ “ความมั่นใจ” และ “ความโปร่งใส” จากการซื้อสินค้ามากขึ้น ประกอบกับ lifestyle ยุคใหม่ของการซื้อสินค้าที่เปลี่ยนเป็น ฉันเห็น-ฉันชอบ-ฉันซื้อทันที

ทำให้มูลค่าการซื้อสินค้าผ่าน Taobao ด้วยรูปแบบของ live streaming สามารถทำรายได้มากถึง 100,000 ล้านหยวน หรือคิดเป็นเงินไทยที่ 425,000 ล้านบาทเลยทีเดียว